Socialdemokratiet Aalborg Øst Kredsen, aflyser deres repræsentantskabsmøde på Trekanten,

 Torsdag d. 19. marts 2020. hvor statsminiser Mette Frederiksen, skulle have deltaget, p.g.a COVID 19. Evt. spørgsmål, på mails: jesper_madsen@stofanet, tlf. 40971643. De bedste hilsner Jesper Madsen Formand Socialdemokratiet Aalborg Øst Kredsen


Tilmelding senest 10 marts 2020 til  Torben Vestergaard Pedersen mobil: 22740145 / mail: torben@vestergaard-pedersen.dk,


SOCIALDEMOKRATIET

I Aalborg øst kredsen afholder

Repræsentantskabsmøde

Torsdag d. 19. marts 2020 kl. 17.00

Trekanten, Sebbersundvej 2A, 9220 Aalborg Ø

 

Mødet starter med orientering fra statsminister Mette Frederiksen.

Dernæst spisning kl. 18.30, hvorefter mødet genoptages.

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og evt. stemmeudvalg. 

2. Beretning v/ formand Jesper Madsen. 

3. Regnskab v/ kasserer Torben Vestergaard Pedersen. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg:

 • A/ Formand/ På valg er Jesper Madsen , Vejgaard (2 år), Modtager genvalg.

 • B/ Revisor /På valg er Reidar Kogstad, Vejgaard (2 år). Modtager genvalg.

 • C/ 2 revisorsuppleanter /På valg er Carin Juul, Aalborg Øst. og Harald  Pedersen, Vejgaard (Begge for 1 år).

 • D/ 3 repræsentanter til AOF’s repræsentantskab /På valg er: Kredsformanden, Gitte Petersen og Helle Lundgreen (Alle for 1 år). 

 • E/ Kongresdelegerede. Kredsens vedtægter foreskriver, at det er    kredsformanden og herudover

    bemyndiges kredsbestyrelsen til at udpege  øvrige   delegerede under hensyn til turnusordning

     for foreninger uden egen delegeret. 

 • F/ Folketingskandidat. På valg er Mette Frederiksen (1 år). 

6. Orientering fra regionrådsformand Ulla Astman 

7. evt.

 

Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 4, skal forinden være vedtaget af

forenings bestyrelsen og være kreds formanden skriftlig i hænde senest

torsdag d. 05. marts 2020

 

Alle medlemmer af kredsen kan deltage i mødet med tale ret.

Kun de delegerede har stemmeret.

 

Af hensyn til bestilling af mad: tilmelding til Torben Vestergaard Pedersen mobil: 22740145 / mail: torben@vestergaard-pedersen.dk,

senest d. 10. marts 2020