Aktivitet s Kalender :

_______________________________ 

Besøg på Reno - Nord tirsdag den 17. september 2019. kl. 18:30

I november 2016 blev det nye sorteringsanlæg til metal og plast indviet på Reno-Nord. I dag modtager anlægget alt sorteret plast- og metal affald fra de private husholdninger i Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg kommuner. Kapaciteten i anlægget er dog ikke udnyttet fuldt ud. Anlægget har i 2018 sorteret cirka 3300 tons affald.
Alt metal og en række plastfraktioner leveres videre til genanvendelse.
Der eksperimenteres til stadighed for at optimere genanvendelsesgraden.
Anlægget har netop været igennem en opgradering efter en længere indkøringsperiode.

Som medlem af socialdemokratiet inviteres du hermed til at se anlægget i funktion samt en kort besigtigelse af forbrændingsanlægget. Herudover vil der være oplæg omkring Aalborg Kommunes Affaldsplan, som spiller op til Reno Nords sorteringsanlæg. Oplægget vil danne baggrund for en diskussion blandt deltagerne, omkring hvad Socialdemokratiet i Aalborg Kommune har af visioner for affaldsområdet.
 
På mødet deltager socialdemokratiske bestyrelsesmedlemmer af Reno Nord og udvalgsmedlemmer af Miljø og Energiforvaltningen.

Tirsdag den 17. september kl. 18:30. Varighed cirka 2 timer.

Du finder Reno-Nord på Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst.

Reno-Nord og partiet er vært for en kop kaffe/the m.m.

Da der max er plads til 40 deltagere er tilmelding nødvendig og sker efter "først til mølle" princippet.
Tilmelding foretages på mail til bj-byraad@aalborg.dk
 
På vegne af Socialdemokratiet i Aalborg Kommune
Byrådsmedlemmer Lasse Frimand Jensen og Bjarne Jensen

__________________________________________________

Medlemsmøde om budget 2020 

Kære socialdemokrat

Fællesledelsen og byrådsmedlemmer inviterer til møde om budget 2020. Mødet finder sted onsdag d. 25/9 i Administrationsbygningen, Boulevarden 13, kantinen i underetagen (indgang fra gården/P-pladsen).

Tryk her for at tilmelde dig. 

Program

18.00 Smørrebrød og vand/øl og kaffe

18.30 Velkomst v/ Fællesledelsesformand Jens L. Pedersen

18.35 Oplæg om det samlede budget og de politiske prioriteringer v/ borgmester Thomas Kastrup–Larsen

18.50 Oplæg om politiske prioriteringer på udvalgte områder v/ Rådmænd Maibritt Iversen og Hans Henrik Henriksen, samt gruppeformand Nuuradiin Hussein. Der vil også være øvrige byrådsmedlemmer tilstede, som kan kommentere på spørgsmål vedrørende de enkelte udvalgsområder.

19.20 Kort pause

19.30 Spørgsmål og debat

Mødet forventes afsluttet omkring kl 21.00.
Kom gerne i god tid af hensyn til spisning.

Vi gør derudover opmærksom på, at Årsmødet, som blev aflyst grundet folketingsvalget, i stedet afholdes fredag og lørdag d. 25.–26. oktober i Nordkraft. Indbydelse og program følger senere.

Med venlig hilsen

Regionskontoret

_

_____________________________

Regional arbejds konference om budget 2020  

Kære socialdemokrat

Så er det tid til at sætte kryds i kalenderen, nærmere bestemt d. 7. oktober kl. 17.00–19.00, hvor der afholdes regional arbejdskonference i Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst.
Der inviteres til en aften med information om budget 2020.
Ulla Astman og Mogens Nørgård orienterer om budgettet.
Det bliver en spændende aften, så kom og vær med til at høre og spørge ind til budgettet.

Tryk her for at tilmelde dig.
Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 2. oktober 2019.

Vel mødt!
 
Hans Chr. Pedersen
Formand for Uddannelsesudvalget for Socialdemokratiet i Nordjylland

______________________________

Å r s m ø d e t,

Nordkraft, DGI Huset lokale 6.1Du inviteres hermed til Årsmøde 2019. Fredag d. 25. og lørdag d. 26. oktober

 i Nordkraft, DGI Huset, lokale 6.1. Nedenfor fremgår programmet.
Tilmeldingsfrist er sat til d. 16. oktober.
Husk tilmelding via nemtilmed her.
 
PROGRAM:
 
Fredag:
Skolepolitik.
 

15.30 Dørene åbnes – med kaffe og kage
16.00 Velkomst v/ borgmester Thomas Kastrup–Larsen samt præsentation af program for årsmødet v/ Jens L. Pedersen
16.15 – 17.00 Aktuelle udfordringer på skoleområdet og vores politik v/ Lisbeth Lauritsen i samarbejde med øvrige skoleudvalgsmedlemmer.
17.00 – 18.15 Rundbordssamtaler og debat om udvalgte temaer.
18.15 – 19.15 Aftensmad
19.15 – 20.15 Paneldebat med skolerådmand Tina French m.fl. om skolerne i Aalborg kommune.
20.15 – 21.00 Opsamling på dagen, underholdning og godaften øl.

 
Lørdag:
Sundheds politik.
 

8.30 Ankomst – kaffe og morgenbrød
9.00 Velkommen til dag 2 og morgensang
9.15 – 9.45 Ny folketingsgruppe, ny regering, mere sundhed? v/ gruppeformand Flemming Møller Mortensen
9.45 – 10.15 Sundhed og samarbejde i regionalt perspektiv v/ regionsrådsformand Ulla Astman
10.15 – 10.30 Kaffepause
10.30 – 11.00 Sundhed og vores udfordringer i Aalborg v/ gruppeformand Nuuradiin Hussein i samarbejde med øvrige medlemmer i sundhed og kultur.
11.00 – 12.15 Rundbordssamtaler og debat om sundhedspolitiske temaer.
12.15 – 13.00 Opsamling, frokost og afslutning.

 
Mindre ændringer i tidsplanen kan forekomme. Der vil senere komme præciseringer af programpunkterne, herunder navne i paneldebat og gruppespørgsmål og debatemner. Underholdning fredag bliver en overraskelse.

Tryk her for tilmelding.

Vi håber, at du har lyst til deltage i Årsmøde 2019. Det plejer at være et velbesøgt arrangement, hvor der er mulighed for at diskutere politik i fællesskab med partikammeraterne.

Med venlig hilsen

Socialdemokratiet i Aalborg Kommune