Løkke bruger tryllestaven og få ord


Hvad

 sagde Løkke på pressemødet, som den borgerlige presse ikke hørte ( eller ikke ville høre)

De 5 regioner skulle lukkes

98 kommuner skal blive til 24

De private aktører skal styre sundhedsvæsnet som et aktieselskab som skal give overskud til De private aktører på sundhedsområdet som har sæde i den 11 mands store bestyrelse kaldet Sundhedsvæsen Danmark

 

Sådan privatiserer man sundhedsvæsnet ad bagdøren uden folkelig opbakning og indflydelse det hørte den borgerlige presse ikke

De vinklede historien ud fra deres grundholdning som borgerlige aviser og tv2

 

Hvordan

kan man brugt de 6 milliarder 3 gang i udspillet? ”citat fra pressemødet: nogle kommuner er for små til at løse opgaven de må gå sammen for at løse opgaven citat slut”

Hvad betyder gå sammen eller lægges sammen så i 2025 vil alle små kommuner være lagt sammen til 24 kommuner for at løse sundheds opgaverne dermed passer pengene

 

Så det er ikke kun en sundheds reform det er også en kommune reform med færre kommuner og færre politikere mindre indflydelse til vælgerne om sundhed og miljø og uddannelse m.m.

 

Besparelserne i kommunerne kommer ved sammenlægning færre politikere mindre indflydelse til vælgerne så ingen besparelser på sundhedsområdet

 

Nu er enevælden indført bare med andre navne på toppen Statsministeren som kongen

Sundhedsministeren som biskoppen og greverne som kapitalisternes venner

 

Det fuldendte kup

 mod velfærdstaten er sket uden vælgerne havde mulighed for at høre om kuppet som der står skrevet i en berømt bog af en fhv. Nato medarbejder Fra velfærdstat til minimalstat

 

De borgerlige aviser og tv2  havde i 3 måneder daglig skrevet om eksempler på hvor dårlige politikerne i Regionerne og kommunerne var til at styre sygehusene og sundheds politiken

 

Man interesserede sig ikke for at sundheds væsnet var pålagt besparelser på 2% på år det havde man været i 10 år i træk den historie blev ikke bragt i de 3 måner som pressen gik efter dårlige historier om sundhedsvæsnet

de var så glade for Løkkes sundheds udspil at de ikke kunne se skoven for bare træer

 

Det er godt

 at der er andre muligheder for samfundets borgere til at ytre sig på internettet

Det er blevet flittig brugt her er debatten mere forskellige om sundhedsreformen indhold og økonomiske konsekvenser for den enkle

 

 Der skal betales kontant

ved din egen lægen, ved indlæggelser på sygehus og større egen betaling til medicin udgifter

 Fordi de private ejere af sundhedsvirksomhederne nu skal have aktier udbytte på mindst 10% om året eller mere

 

Sådan lave man tryllestavs økonomi med få ord som de borgerlige aviser og tv2 ikke hørte, eller var de enig i det han sagde.

Red.

 

 

Læs mere om sundheds  reformen her på siden

 

Sundhedsreformen kræver besparelser for 1,5 milliarder kroner

Regeringen har ikke sat adresse på besparelserne: ”Så i sidste ende bliver det kommunerne, der ender med at blive sorteper,” mener Socialdemokratiets finansordfører   

Sundhedsreformen kræver besparelser for 1,5 milliarder kroner.

Det fremgår af et spritnye notat, "Økonomien i Nærhedsfonden ”, som Finansministeriet offentliggjorde på sin hjemmeside sent torsdag aften. Og som finansminister Kristian Jensen (V) henholdt sig til, da han udtalte sig om økonomien bag sundhedsreformen i DR2’s nyhedsprogram Deadline torsdag aften.

Kollektiv transport

I notatet hedder det, at en fjerdedel af sundhedsreformens pengetank på seks milliarder kroner, kaldet Nærhedsfonden, skal finansieres af direkte besparelser. Men det er samtidig besparelser, som regeringen ikke udpeger eller konkretiserer. Det fremgår direkte af finansministerens eget notat.

 


Det hedder således i notatet om besparelserne på 1,5 milliarder kroner:

”Af Nærhedsfondens 6 mia. kr. er der lagt op til at finansiere ¼ gennem direkte besparelser svarende til 1,5 mia. kr. i perioden 2021-2025. Besparelsen er forudsat realiseret med 350 mio. kr. årligt fra 2022, med en lavere besparelse på 125 mio. kr. i overgangsåret 2021.”

Besparelserne hentes på nogen af de områder, som regionerne laver i dag – ud over sundhedsopgaverne. Det drejer sig ikke mindst om kollektiv transport, men også miljø-, handicap og planlægningsopgaver.

Kommunerne bliver sorteper

Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, peger på, at kommunerne og brugerne af kollektiv transport ender med at sidde med sorteper:

 

Finansministeren har travlt med at tale sort

”Finansministeren har travlt med at tale sort, men fakta er, at sundhedsreformen forudsætter, at der skal spares 1,5 milliarder kroner på nogen af de politik-områder, som regionerne laver i dag, men som nogen andre skal udføre i fremtiden. Det drejer sig bl.a. om kollektiv transport, som flyttes fra regionerne til kommunerne, men uden at der følger tilstrækkeligt med penge med. Så i sidste ende bliver det kommunerne, der ender med at blive sorteper,” siger Benny Engelbrecht til Netavisen Pio.

”Kommunerne må så beslutte, om man vil spare på den kollektive transport – eller om man vil finde de manglende penge til den kollektive transport ved at spare et andet sted på kommunernes budgetter,” forklarer Benny Engelbrecht.

Engelbrecht anfægter også finansministerens fremstilling af – senest i Deadline torsdag aften – at alle de seks milliarder kroner, der skal finansiere alle tiltagene i regeringens sundhedsreform, er ”nye penge”:

”Sandheden er, at hovedparten af de seks milliarder kroner netop er gamle penge, som regeringen allerede har brystet sig af i andre forbindelser, f.eks. i forbindelse med finansloven for 2019. Resten – 1,5 milliarder kroner – hentes via besparelser ude i kommunerne. Det synes jeg regeringen – og finansministeren - burde stå ved. I stedet for at optræde med helt sort tale rundt om i medierne,” siger Engelbrecht.

Ekspert: Økonomien minder om ”Tænk på et tal”

Engelbrechts kritik flugter den kritik, som flere sundhedsøkonomer retter mod regeringens sundhedsreform.

Der er visse elementer af finansieringen,  der minder om 'Tænk på et tal'

 

”Der er visse elementer af finansieringen, der minder om 'Tænk på et tal'. Hvordan det skal realiseres, er fuldstændigt uklart,” sagde sundhedsøkonom Jakob Kjellberg fra Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, forleden til Jyllands-Posten.

Professor i sundhedsøkonomi, Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet, konstaterede forleden, at der er en del ”tryllestavsøkonomi” over sundhedsreformen:

”Det lyder meget flot med en "nærhedsfond" på seks milliarder. Men når man kigger det igennem, bliver det det, jeg kalder tryllestavsøkonomi. Via antagelser får man pengene til at stemme. Problemet er så, om antagelserne har rod i virkeligheden,” sagde han til Ritzau onsdag.

De seks milliarder, som sundhedsreformen koster, skal blandt andet finansiere 25 nye sundhedshuse, 100 lægepraksisser, flere praktiserende læger, ansættelse ergoterapeuter og køb af akutlægebiler.

 

 

 

Læs eller se  TV2s indlæg ,fremlæggelse af regeringens sundheds reform

 

Tryk her