mette 2 webjpg

 

Kære medlemmer

Ny folketingskandidat i Øster Kreds Aalborg

Vi, Socialdemokratiet i Vejgaard, glæder os over, at Mette F. er vendt tilbage til Aalborg. Velkommen hjem Mette.

Vores partiformand og kommende statsminister er tilbage igen, efter at have været

folketingsmedlem i Ballerup kredsen.

På et eksordinært repræsentantskabsmøde d. 22. marts 2018, blev Mette valgt til folketingskandidat i Øster Kreds Aalborg. Tillykke med det Mette.

Ikke siden Kaj Poulsen var folketingsmedlem for Øster Kreds, har vi haft et folketingsmedlem, mange kandidater har efter Kaj Poulsen prøvet, at blive valgt for Øster Kreds, men det lykkedes ikke for de opstille kandidater, at blive valgt.

Det bliver således, at alle valgberettigede i Nordjylland, til det kommende folketingsvalg senest i juni 2019, kan stemme på Mette. Jeg håber, at Mette kan få så mange personlige stemmer, at det giver et ekstra mandat, til Nordjylland.

Men kære venner, det kræver samarbejde, og at vi skal lave en god valgkamp for Mette, intet er afgjort, før stemmerne er talt op.

 

Vi i Vejgaard, skal gøre alt for at Mette får en super god valgkamp, og et super godt valg, men det kræver, at i medlemmer vil hjælpe os med, at være aktive i Mettes valgkamp, som starter efter sommerferien.

 

I september vil vores valgudvalg gerne have, at i giver os besked, om at være aktive i Mettes valgkamp.

Skriv til et bestyrelsesmedlem, eller undertegnede, at i ønsker at være aktiv i Mettes valgkamp.

Endnu engang Mette velkommen tilbage til Aalborg, vi glæder os til samarbejdet med dig i valgkampen, og samarbejde fremover.

 

Samarbejde med Vejgaard Samråd.

Efter at Vejgaard igen har fået et samråd, har vi lavet et samarbejde med bestyrelsen for samrådet. Brian og jeg har haft 2 møder med samrådets formand og næstformand. Vi er enige om, at vi sammen vil holde et arrangement for Vejgaards borgere, om byudvikling i Vejgaard, og få sat mere

fokus på bydelen med hensyn til ønsker og behov.

Vi vil tage kontakt til Miljø og Landskabs forvaltningen, hvor en rådmand og en embedsmand / kvinde holder oplæg om byrådets plan om byudvikling i Vejgaard. Vi har en plan om at holde arrangementet i sept. / oktober 2018. Nærmere info efter sommerferien.

 

Møde ang. integrations politik i November 2018

Tema.: Hvad er Socialdemokratiets politik i forhold til integrationen, før, under, efter?

Deltagerkredsen er alle. Soc. vælgerforeninger, boligforeninger, institutions ansatte på børne – skoleområdet, samt arbejdsgiverforening og fagforeninger. Oplægsholdere. ( Integrationsområder

og Mai – Brit Iversen, samt embedsmand/ kvinde centralt/ lokalt.

Nærmere info følger efter sommerferien.

 

Husk foreningens hjemmeside.:

www.socvejgaard.dk

God sommer til jer og jeres familie

De bedste Socialdemokratiske hilsner

Kurt M.

 

 mette frederiksen 13 webjpg

Socialdemokratiet står på lejernes side

Kære alle

Jeg er vendt hjem til Aalborg og Nordjylland, og jeg er glad for at få lov til at skrive her i bladet. Først og fremmest vil jeg gerne sige tak for al den støtte, jeg har fået fra jer den seneste tid. Jeg er blevet varmt modtaget på min hjemstavn, og vi har allerede haft mange gode snakke.

Jeg forsøger at være så meget i Aalborg og Nordjylland, som arbejdet på Christiansborg overhovedet tillader, og jeg håber, at jeg når at hilse på endnu flere den kommende tid.

På Christiansborg har vi brugt det meste af foråret på at forhandle en ny ghettoaftale på plads. Vi er på tværs af partierne enige om, at der ikke skal være parallelsamfund i Danmark. For Socialdemokratiet er det vigtigt, at vi bor blandet, går i skole sammen og møder hinanden på tværsaf økonomiske og sociale skel. Det styrker fællesskabet, sammenhængskraften og integrationen.

Det er der brug for.

Derfor har vi også selv bragt flere forslag til bordet, end dem regeringen lagde op til. Bl.a. at indvandrere på offentlig forsørgelse skal bidrage i 37 timer om ugen.

 

Rimelig og urimelig finansiering

Den store knast i forhandlingerne var længe regeringens forslag til finansiering. Lars Løkke Rasmussen ville lade lejerne betale hele regningen for opgøret med ghettoerne. Pengene skulle komme to steder fra.

Dels ville regeringen fjerne den statslige ydelsesstøtte til almene boliger. Endda med tilbagevirkende kraft.

Vi har en lang tradition for at yde statsstøtte, når der bliver bygget nye almene boliger. På den måde kan lejerne betale af på deres lån til nybyggeriet og samtidig have en rimelig husleje. Cirka en million mennesker bor i dag i en almen bolig, og de fleste af os gør det på et eller andet tidspunkt i vores liv. Mange får fx brug for et seniorbofællesskab eller lignende, når vi bliver ældre. Så ideen om, at alle bidrager til at bygge nyt, er rigtig.

Hvis man fjerner ydelsesstøtten, lader man lejerne stå alene med opgaven. Det ville koste 13 milliarder kroner frem mod 2045.

Penge, som lejerne kun kunne tage fra deres opsparing i Landsbyggefonden, og som så ville mangle andre steder. Enten skulle man bygge færre nye almene boliger, renovere mindre eller sætte

huslejerne op. Ingen af delene er rimeligt. Derfor sagde vi fra begyndelsen nej til den del af regeringens finansiering.

Og vores pres lykkedes: Den statslige ydelsesstøtte består, så vi også i fremtiden kan bygge gode almene boliger, der er til at betale. Og lejerne beholder deres penge – de 13 milliarder. Den anden del af regeringens finansiering var at øremærke penge fra Landsbyggefonden til renoveringer i udsatte boligområder. Det gør man allerede i dag. Målet med pengene i fonden er netop at finansiere renoveringer. Og derfor er det rimeligt, at det også er tilfældet fremover. Regeringen havde lagt op til at øremærke 12 milliarder ud af i alt 21 milliarder i Landsbyggefonden.

Det fik vi nedbragt til 10 milliarder. Samtidig med at vi fik splittet forhandlingerne op, så der først laves en boligaftale for de øvrige almene boliger i 2019, hvor renoveringsbehovet er blevet analyseret nærmere. Det skal sikre, at der fortsat er råd til de nødvendige renoveringer i hele den almene sektor.

Vi forsvarede lejernes interesser, og vi vandt.

 

Regeringen glemmer lejerne

Det er ikke første gang, vi har måttet kæmpe lejernes sag i forhandlingslokalet.

Første gang var, da vi skulle lave en ny planlov. I dag kan kommunerne kræve, at en fjerdedel af nyt byggeri skal være alment. Den ret ville regeringen tage fra dem. Det

lykkedes os at forhindre det. Senere glemte Venstre, Konservative og Liberal Alliance lejernes tryghed, da vi skulle forhandle boligskat. Det fik vi også lavet om på. Vi skal ikke have færre almene boliger i Danmark. Vi skal have flere, og de skal være billigere.

Vi har tidligere fremlagt 10 konkrete forslag, der skal gøre almene boliger billigere at bo i, og lettere at bygge.

I mange af Europas storbyer lader man hele kvarterer forfalde og bygger kun nyt til de mest

velhavende. Familier lever under kummerlige forhold. Sådan må det ikke gå herhjemme.

Vi vil ikke have slum i Danmark.

 

Ny indsats mod slum udlejere

Desværre har vi også vores problemer herhjemme. I pinsen var jeg på Lolland for at se et forladt hus

i Rødby. Tapetet hang i laser fra væggen. Køkkenet lignede mere en stald til dyr end et sted til at

lave mad. Vandskader og brandfare på grund af ulovlige elinstallationer. Lugten var

ubeskrivelig. Ingen bør nogensinde bo sådan et sted.

Indtil for nylig boede en udsat børnefamilie i huset. En mor og to børn. Det er hjerteskærende.

Boligspekulanter opkøber faldefærdige huse og lejer dem ud til de mennesker, der har det sværest i

vores samfund. De udnytter en håbløs situation.

Det er et problem, vi har i hele landet. Også her i Nordjylland. Det skal vi have gjort noget ved.

Alle skal bo under ordentlige forhold. Det gør langt de fleste heldigvis også. Bl.a. fordi vi har en

stærk almen boligsektor, der sikrer gode boliger, som er til at betale for helt almindelige

mennesker. Men der findes også mennesker, som kommer i klemme.

I dag mangler kommunerne værktøjer til at gribe ind over for private udlejere, der udnytter udsatte

familier og mennesker. De værktøjer skal de have. Kommunerne skal kunne godkende private udlejeres lejemål. Vi står på lejernes side.

Mette Frederiksen

Formand for Socialdemokratiet

 

 

 

54032bb2-ed58-4ca2-b06f-6170bfe84e5djpg  Det vidste du (nok) ikke om Vejgaard … 

Hver bydel i Aalborg har nogle kendetegn, også Vejgaard. Kendetegn som er bekendt for de fleste. I Vejgaard er det alt fra et rigt handelsliv til skolerne, institutionerne og foreningerne. MEN der er også ting i Vejgaard, som jeg i kraft af mit job som rådmand ved, at de fleste ikke er bekendte med.

Tag nu TANDKLINIKKEN på Filstedvej. Nogle ved den ligger der, hvor der var busser i gamle dage. Men ved de også, at vi på den tandklinik har Danmarks (formodentligt) første Specialcenter med 7 moderne handicapegnede tandklinikker. Klinikker, der både har loftlifte, røntgen på alle klinikker, udstyr så patienterne kan komme i fuld narkose, ja det er sågar muligt at tage imod sengeliggende patienter. Og vi har tandpersonale, der er specialister i at hjælpe disse borgere.

Og hvorfor er det unikt. Det er det, fordi netop den klinik er med til, at mennesker, der har fysisk/psykisk handicap og mennesker, der er alderssvækkede, får en tandbehandling af højeste kvalitet. Det er ordentligt og værdigt.

For tænderne betyder meget. Både for vores selvværd og for vores mulighed, for selv at vælge, hvad vi vil spise. Det er også socialt ordentligt, fordi vi derfor sikrer, at selvom du ex får en hjerneskade og ikke kan så meget, så kan vi vedligeholde tænderne. Ellers selvom du bliver gammel og svækket, så kan dine tænder stadig blive taget hånd om. For hvor mine bedsteforældre havde gebis, ja så har

ældre af i dag, deres egne tænder. Og det betyder meget, at børn og unge med svære handicaps kan få den allerbedste tandbehandling.

Måske skulle vi kalde Vejgaard SMILETS bydel ved tanken om, de mange borgere, der får den nødvendige tandbehandling der, og derfor kan smile til verden.

mette webjpg

Socialdemokraterne i Vejgaard var igen i år mødt op til 1. maj i Kildeparken, hvor mange kiggede forbi, og det gav jo anledning til en god politisk snak ￿ Der er ingen tvivl om, at Mette Frederiksen er meget velkommen tilbage i Aalborg, og Socialdemokraterne er parate til at arbejde for, at Mette F. bliver Danmarks nye Statsminister.

 

 71b70553-5551-4d90-b237-db6da34b66b6jpg

SOCIALDEMOKRATIET VIL FORNY DEN DANSKE MODEL

Hvis Socialdemokratiet vinder regeringsmagten, vil partiet igangsætte en fornyelse af den

danske model, siger Mette Frederiksen

Den danske model klarede den.

Men det langvarige forløb med at indgå nye offentlige overenskomster har vist, at der er

udfordringer med den nuværende forhandlingsmodel, blandt andet fordi regeringens rolle som

arbejdsgiver og lovgiver blandes sammen, lyder det fra Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen.

Hun vil derfor gerne vil se på, om man kan styrke forligsmandsinstitutionen og – inspireret fra

vores nordiske nabolande – skabe mere armslængde mellem regeringens forskellige roller som

både arbejdsgiver, regering og lovgiver.

”Jeg mener, vi – når hele forløbet her på et tidspunkt er afsluttet – bør diskutere med hinanden, og

ikke mindst med arbejdsmarkedets parter, hvordan den danske model kan fungere bedre på det

offentlige område,” sagde hun på et pressemøde på Christiansborg mandag.

Giver anledning til refleksion

Ifølge Mette Frederiksen er konfliktniveauet på det offentlige område alt for højt, og en eventuelt

kommende socialdemokratisk ledet regering med Mette Frederiksen i spidsen vil derfor tage

initiativ til, i samarbejde med Folketinget og arbejdsmarkedets parter, at forny den danske model.

”Det forløb, vi har været igennem, bør nemlig give anledning til en grundig refleksion om den

danske model,” sagde hun på pressemødet og pegede på særligt to udfordringer for den danske

model.

Det ene handler om den sammenblanding af roller, regeringen har som både arbejdsgiver,

regering og lovgiver. En rolle som kan give mistanke om aftalt spil.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyt billede 7png
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nyt billede 8png

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nyt billede 10png

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nyt billede 44png

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

REFERAT FRA

SOCIALDEMOKRATERNES GENERALFORSAMLING 

 D.26. februar 2018. kl. 19.00.

REFERAT  

Formand Jens Larsen Pedersen fra Fællesledelsen indledte mødet med en orientering fra

hvad fællesledelsen står for, og hvilke tiltag de laver. Jens fulgte også op på resultatet fra

Kommunal og Regionsvalget.

Pkt. 1. Helle Christensen

Pkt. 2. Leif, Henning, Bodil

Pkt. 3a.

 Kurt M. gav en fyldestgørelsen beretning om partiets udvikling siden sidste år. Han

fortalte bl.a. om vores stormende gode Kommunal- og Regionsvalg. Vi fik 17 mandater i

Byrådet, og herefter overrakte han en flot buket roser til Mai-Britt Iversen.

Michael Laustsen næstformand i Samråd i Vejgaard blev lykønsket med den nye titel.

Der var en opfordring til vores politikere om, at de skal sørge for at få fundet pengene til

den 3 Limfjordsforbindelse, men den skal være uden brugerbetaling.

Kurt kom også ind på regeringens udflytning af arbejdspladser til en stor del af landet, samt

SKATs udestående på ca. 1 milliard kr.

Der blev oplyst om, hvad vores partiforeningsplaner er for 2018 i.f.t. arrangementer,

møder, foredrag og andre aktiviteter.

Herefter var der debat.

Simone præsenterede sig selv, som ny DSU´er i vores partiforening, og oplyste bl.a. om, at

DSU´erne havde besluttet, at bakke 100 % op omkring vores folketingskandidat Morten

Ryom ved det næstkommende folketingsvalg.

Beretning godkendt 

Pkt. 3b.

 Nyt fra Byrådet ved Mai-Britt Iversen, som også var både glad og stolt over det

flotte resultat ved Kommunal- og Regionsvalg, og sagde at det var dejligt at se så mange

Socialdemokrater i Byrådssalen. Mai-Britt kom også ind på, hvorfor er det at

Socialdemokraterne er så populære i Aalborg? Det er fordi vi er kendte ude blandt

borgerne, og fordi vi er gode til at lytte og gode at samarbejde med. Vi lytter til borgerne og

hjælper dem med at løse de enkelte problemer.

Flere unge får en psykisk lidelse, og det skyldes måske, at der sættes meget store

forventninger til de unge mennesker, og at de skal kunne klare alt i dag. Derfor er det vigtigt

at hjælpe disse unge mennesker, så de kommer godt på vej ind på arbejdsmarkedet.

Der er 10.500 flere fattige børn end i 2016, dette er en meget trist udvikling som skal

vendes.

Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål til Mai-Britt Iversen 

Pkt. 4. Regnskab

Drift overskud kr. 5.738,13 kr.

Balance 51.015,50

Balance 72.869,38 kr.

Beretning godkendt

Pkt. 5. Ingen

Pkt. 6. Indstilling af kandidater

Pkt. 6a. Folketingskandidat Morten Ryom – Genvalgt

Pkt. 6b. Regionskandidat Thomas Friis – Nyvalgt

Pkt. 7 Valg i henhold til vedtægterne

Pkt. 7a. Valg af kasserer Jesper Madsen – Genvalgt

Pkt. 7b. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer Reidar Kogstad – Genvalgt Susi Bolander– Nyvalgt-Lars Ryom – Nyvalgt - Thomas Friis – Nyvalgt - Brian Andersen – Nyvalgt

Pkt. 7c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Janne Rasmussen – Nyvalgt Susie Rasmussen – Nyvalgt

Pkt. 7d. Valg af revisor Henning H. Jensen – Genvalgt

Pkt. 7e. Valg af revisorsuppleant Mai-Britt Iversen – Genvalgt

Pkt. 8. Valg af kongresdelegerede og suppleant. Kurt M. Nielsen og Jesper Madsen

Pkt. 9. Godkendt

Pkt. 10. Intet

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og afsluttede mødet

Referent

Linda Sonne Svendsen