mette 02 webjpg

Parti formand Mette Frederiksen  


Her er Socialdemokratiets nye økonomiske 2025-plan 

Socialdemokratiet vil bruge 37,4 milliarder kroner frem mod 2025 i partiets økonomiske plan. 

20. maj 2019 14:23

Socialdemokratiet med formand Mette Frederiksen i spidsen fremlagde mandag partiets økonomiske plan frem mod 2025, 

"Gør gode tider bedre - for alle".

Folketingets største parti vil bruge 37,4 milliarder kroner, som er fordelt således: 

* 20,5 milliarder kroner skal bruges til tryg og nær velfærd, uddannelse, børn, ældre, sundhed mv. Heraf bruges 11,5 milliarder kroner på sundhed.

Partiet vil blandt andet ansætte 1000 flere sygeplejersker og indføre en tjenestepligt for nyuddannede læger på seks måneder hos en praktiserende læge i områder, hvor der er lægemangel.

* 3,0 milliarder kroner skal bruges til værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Hvilke grupper, der bliver omfattet af ordningen, er endnu ikke klarlagt i detaljer. Men det handler om de mest nedslidte, der har været på arbejdsmarkedet i mange år.

* 1,5 milliarder kroner skal gå til børn og socialpolitik.

Socialdemokratiet vil styrke de tidlige og forebyggende indsatser, og der skal være flere lærere og pædagoger i skoler og daginstitutioner.

* 1,5 milliarder kroner bruges på uddannelse af unge og ufaglærte.

Da Danmark står over for at mangle mange ufaglærte i 2025, vil Socialdemokratiet blandt andet gøre erhvervsuddannelsernes kvalitetspulje permanent. Partiet vil også øge kompensationen til 110 procent for ufaglærte, der er i uddannelse, så de bliver på uddannelsen.

 1,5 milliarder kroner går til en vækstreform.

Socialdemokratiet vil fremme erhvervsvilkårene, herunder med et fradrag på 130 procent for forskning og udvikling.

* 0,7 milliarder kroner bruges på fire nye skattecentre.

Skattecentrene skal have 1000 nye medarbejdere, og de skal sætte ind over for den omfattende svindel, der er blevet afsløret i de seneste år. Blandt andet med hvidvask i finanssektoren og skatte- og momsundd* 8,7 milliarder kroner er en reserve til øvrige velfærdsprioriteringer, klima, miljø og natur, forsvarsforlig mv.

Socialdemokratiet vil primært finansiere sin økonomiske plan ved hjælp af det økonomiske råderum frem mod 2025.

Således vil partiet finansiere sin plan:

* 27,8 milliarder kroner hentes fra det økonomiske råderum

* 9,6 milliarder kroner sker ved øvrig finansiering.

Socialdemokratiet vil med en ny velfærdslov blandt andet sætte et loft over statens, regionernes og kommunernes brug af konsulentydelser, så de reduceres med 3 milliarder kroner årligt.

2,4 milliarder kroner hentes via indtægter fra Socialdemokratiets udspil "Danmark er for lille til store forskelle", herunder tilbagerulning af skattelettelser for virksomhedsarvinger.

Andre indtægter kommer blandt andet fra fastholdelse af skat på fri telefon og internet samt via samfundsbidrag fra den finansielle sektor.

Kilde: Socialdemokratiet 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

Bund under velfærden

Kære medlemmer 

Flere ældre, men færre hjemmehjælpstimer. Flere børn, men ikke tilsvarende flere pædagoger. Flere patienter, men færre sygeplejersker. Det er ikke så mærkeligt, at mange spørger sig selv: Har vores velfærdssamfund toppet? Får vores børn færre muligheder, end vi selv har haft?

Det er vi selv med til at bestemme. Knapt var folketingsvalget udskrevet, før alle flokkedes om at være socialdemokrater. Der er brug for nogen, der også er det, når valgkampen er slut.

Socialdemokratiet vil sætte velfærden først. Det er der såmænd ikke noget nyt i. Det har længe været grundlaget for vores økonomiske politik. Nu vil vi gerne forpligte Folketinget på, at pengene skal følge med, når vi heldigvis bliver flere børn og flere ældre.

Derfor foreslår vi en velfærdslov, der skal lægge en bund under velfærden. Så børnehaver, skoler og plejehjem ikke skal starte hvert år med at skære ned.

Men det er ikke nok. Vi vil også udbygge velfærden. Så der bliver mere tid – til de mindste, til de ældste og til dem, der har brug for pleje og omsorg. Vi foreslår, at der sættes et loft over, hvor meget det offentlige kan bruge på konsulentydelser. På den måde kan vi spare 3 mia. kr., som vi hvert år kan investere i velfærd i stedet.

Socialdemokratiet har i dag fremlagt et velfærdsudspil: Velfærd først i hele Danmark.

Vi vil et opgør med den centralisering, der har efterladt dele af Danmark med færre muligheder. Vi foreslår blandt andet, at der indføres en tjenestepligt for nyuddannede læger. Det vil betyde, at de skal arbejde hos en praktiserende læge i et halvt år efter endt uddannelse.

Vi lover ikke, at alt bliver godt med en socialdemokratisk regering. Men vi kan gøre det bedre end i dag. Sætte en ny retning. Og med den økonomiske politik, vi vil føre – så er det faktisk muligt, at vi kan ansætte flere pædagoger og personale i sundhedsvæsenet og ældreplejen. Ligesom vi kan afskaffe de årlige besparelser på de unges uddannelse.

At lægge en bund under velfærden. Og derfra udbygge velfærden ved at frigøre flere midler. Det er kun en del af svaret. I dag oplever mange offentligt ansatte et enormt bureaukrati. Som er med til at ødelægge arbejdsglæden og fjerner tid fra kerneopgaven.

Vi ved godt, at det bliver svært at lave om på. Men vi vil ikke desto mindre stille os i spidsen for at gøre det. Færre mål. Mindre kontrol. Og mere tillid til, at man lokalt kan styre tingene selv.

Du kan læse hele vores velfærdsudspil her .

Fortsat god valgkamp!

Mette Frederiksen
Formand for SocialdemokratietFolkepension: Værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Socialdemokratiet vil indføre en ny ret til tidlig folkepension. 

Det skal gælde lønmodtagere, der er blevet nedslidte, og dem som har været længst tid på arbejdsmarkedet, fordi de typisk startede i en meget ung alder. De skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre.
Helt grundlæggende bør det være sådan i et velfærdssamfund som det danske, at man værdigt kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det er kun rimeligt, når man i mange år har bidraget til samfundet og betalt skat. Alle fortjener gode år på pension med tid til børn, børnebørn og fritidsinteresser.
Sådan er det desværre ikke for alle i dag.
Vil du læse hele forslaget tryk her


Kære medlemmer   

Vi præsenterer  et nyt nærhedsudspil. Med 18 konkrete forslag vil vi styrke lokalsamfundene og bringe sundhed, uddannelse og tryghed ud i hele landet. Med forslagene vil vi have nærheden tilbage. Og samle Danmark igen.

Lars Løkke stod bag kommunal reform i 2007, der reducerede 271 kommuner til 98 kommuner og erstattede 14 amter med fem regioner. Siden fulgte reformer, der centraliserede yderligere. Domstole. Politi. Sygehusvæsen. Skat. Større og færre enheder, længere væk fra borgerne. Centraliseringsiveren gik for vidt i 00'erne. Det har ramt mange lokalsamfund hårdt.
Vi kan ikke rulle hele udviklingen tilbage. Men vi kan vælge, om vi vil skifte retning. Det vil Socialdemokratiet. 

Med nærhed s udspillet foreslår vi derfor:
Nær hospitaler tæt på borgerne. Det skal gøre det muligt for borgerne at blive behandlet for helt almindelige og u komplicerede sygdomme – tæt på, hvor de bor.
Flytte flere uddannelser ud i hele landet. Vi vil droppe besparelserne på erhvervs uddannelserne og i stedet forpligte dem til at oprette lokale uddannelses pladser. Og så vil vi styrke de små gymnasiers økonomi.
Oprette 20 nye nærpoliti-enheder fordelt med 10 enheder på hver side af Storebælt. Det er i sig selv vigtigt, at politiet er synligt og tilstede over hele landet. Udover de nye nærpoliti-enheder vil vi oprette mobile politistationer, der sammen med flere moderne landbetjente skal skabe tryghed og sikre en forebyggende indsats i lokalområderne.
Fordoble nedrivnings puljen. Særligt i landdistrikterne er der flere tusinde faldefærdige huse, der skæmme i landskabet og gør det svært at tiltrække nye borgere. Der er behov for yderligere støtte til at rive de huse ned.
Vi vil skabe en ny udvikling. Vi vil have nærheden tilbage. Fordi vi synes, at Danmark er for lille et land til, at forskellene bliver for store. Det handler om, at Danmark ikke knække r over.

Lad os samle Danmark igen.

Læs udspillet: Nærheden tilbage. 

Med venlig hilsen

Mette Frederiksen
Formand for Socialdemokratiet

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Når valget udskrives

Går vi til valg på at danne en socialdemokratisk et-parti regering. Kun sådan kan vi opnå vores to vigtigste mål: At vi fortsætter den stramme udlændingepolitik – sammen med et bredt flertal i Folketinget. Samtidig med at vi sætter velfærden først, styrker den sociale retfærdighed og markant hæver ambitionerne for den grønne omstilling – sammen med de partier, der også ønsker en anden retning for Danmark.

For nogen tid siden var jeg i Skagen. På besøg på Skipperskolen. Jeg mødte både fremtidens skippere og skibsførere, men også nogle af de lokale fiskere var mødt frem. Jeg skal ikke her gå i detaljer med det maritime Danmarks udfordringer og bekymringer. Blot dele et enkelt udsagn, som er vigtigt at bære videre. En af fiskerne sagde nogenlunde således; jeg ved godt Socialdemokratiet og regeringen er uenige om, hvor mange fisk vi må lande. Jeg ved godt, hvem jeg er mest enig med. Men det er ikke pointen. Kunne I ikke blive enige om et eller andet kompromis? Så jeg ved, hvad jeg har at gøre med. Kan jeg investere et millionbeløb i en ny kutter? Kan jeg regne med, at de nuværende betingelser gælder også nogle år frem?

Fiskerens ord går igen mange steder i vores samfund. Store dele af landbruget beklager, at der ikke er indgået en bred landbrugsaftale. Da regeringen for et par år tilbage skabte usikkerhed om de kystnære vindmøller, skabte det uro i store dele af dansk erhvervsliv. På samme måde som det har betydning for medarbejderne i den offentlige sektor, når lovgivning og rammer konstant ændres. Jeg ved fra mange soldater, vi har udsendt, at mandatet ikke er ligegyldigt. Er det et snævert flertal, der sender vores unge mennesker ud i farlige operationer? Eller er det et bredt flertal? Det betyder noget.

Det er derfor vi siger: Lad os samle Danmark igen. Det gælder den politik, vi fører, og den måde vi fører politik på.

Vores drøm er et samfund, hvor vi alle får de samme muligheder – på trods af forskellige udgangspunkter. Et samfund, hvor vi kender hinanden. Bor blandet, går i skole sammen og hvor vi deler de samme grundlæggende værdier. Vi behøver ikke være ens, men vi behøver være fælles.

Derfor er det skadeligt, når centraliseringen har taget overhånd. Vi vil i stedet et centraliseringsstop. Derfor er det ikke holdbart, at sygeplejersker og pædagoger løber stadig hurtigere, bruger mere tid på papir og mindre tid på mennesker. Vi vil i stedet gennemføre en selvstyre-reform, der sætter de offentligt ansatte fri og giver plads til faglig ledelse. Og derfor kæmper vi imod, hver gang regeringen forsøger at give top skattelettelser i stadig nye forklædninger. Vi vil i stedet sætte velfærden først.

Det er politiske mål, vi har tilfælles med partierne til venstre for os. Vi deler de samme bekymringer. Gør vi nok for at give en bæredygtig verden videre til vores børn? Vi deler de samme analyser. At et stærkt samfund bygger på lav ulighed og høj tillid. Og vi deler de samme ambitioner. At politik kan gøre en forskel.

Hvis danskerne vil det, kan vi sammen mindske uligheden, satse på uddannelse, styrke den grønne omstilling og tage bedre hånd om udsatte mennesker i vores samfund. Styrke alt det, der gennem årtier har gjort Danmark til et af verdens mest lige og velstående lande.

Men det kræver et nyt flertal. Og vi er overbeviste om, at de Radikale, SF, Alternativet og Enhedslisten sammen med os vil være med til at sætte en ny retning for Danmark. For dét er vores løfte – til danskerne og til vores parlamentariske grundlag: At en ny regering vil sætte velfærden først, styrke den sociale retfærdighed og markant hæve ambitionerne for den grønne omstilling.

Samtidig har vi et andet løfte til danskerne. Og til det brede flertal i Folketinget, der i dag står bag Danmarks stramme udlændingepolitik. Vi løber ikke fra det flertal efter et valg. Vi skal ikke have flere udlændinge til Danmark, end vi evner at integrere. Og en regering skal have muligheden for at handle, hvis der igen bliver brug for nye initiativer.

Derfor – hvis vælgerne betror os ansvaret efter næste valg – ønsker vi at danne en socialdemokratisk et-parti regering. Det er den eneste måde, hvorpå vi både kan fortsætte den stramme udlændingepolitik og samtidig trække Danmark i en retning, der er både grønnere og mere retfærdig.

Dermed vil der også være tale om en ny form for samarbejde mellem os og de Radikale. Vi har utallige resultater bag os. Op gennem 90'erne nedbragte vi arbejdsløsheden markant. Og da vi sidst sad i regering sammen fra 2011-2015 fik vi under svære betingelser bragt Danmark ud af krisen – samtidig med at vi satsede historisk meget på uddannelse. Vi er langt fra i mål med mange af vores fælles visioner for at skabe en endnu bedre fremtid for Danmark.

Når vi søger opbakning til at danne en socialdemokratisk et-parti regering, er det også fordi, at en sådan regering vil være den mest manøvredygtige i lang tid. Det forpligter. Vi vil bestræbe os på at bringe alle mandater i spil. Partier, der vælges til Folketinget, repræsenterer alle et antal vælgere, hvis synspunkter fortjener at blive hørt.

Ligesom andre et-parti regeringer har gjort det før os.

Hans Hedtoft, H. C. Hansen, Jens Otto Krag og Anker Jørgensen er alle gode eksempler på statsministre, der ledte en socialdemokratisk et-parti regering. Og indførelsen af folkepension, den almindelige sygesikring, Danmarks medlemskab af EU og Nato, oprettelsen af HF og boligsikringen er alle eksempler på solide resultater forhandlet igennem af socialdemokratiske et-parti regeringer.

Når man inddrager andre partier og forhandler, bliver resultaterne bedre. Det er også min egen erfaring.

Jeg har først som ordfører, siden som minister og nu som formand for Socialdemokratiet deltaget i mange forskellige politiske forhandlinger. Det er på mange måder essensen af politik. At sætte sig om et bord. Hver med sit udgangspunkt. Finde konkrete løsninger og resultater.

Ikke sjældent går det op for en i sådanne forhandlinger, at ens politiske modstandere faktisk har en pointe. Man revurderer sine synspunkter. Eller lander et kompromis mellem modsatrettede interesser.

Hvis jeg kigger på de seneste år, er det lykkedes os at lave gode aftaler med regeringen. Vi har på en og samme tid forhindret en borgerlig regering i at sætte pensionsalderen op og topskatten ned. Samtidig med at vi har lavet brede forlig, der kan stå i mange år. Fra dagpenge til boligskat. Fra finansieringen af den grønne omstilling til nu senest med en aftale om at bekæmpe parallelsamfund.

De seneste år har samtidig gjort det meget klart, at der ikke længere findes en samlet blå økonomisk politik. Der findes ikke en samlet rød rets- og udlændingepolitik. Der findes ikke en blå skattepolitik. Heller ikke en fælles blå EU-politik. Ligesom der ikke findes en rød.

Vi må finde nye samarbejdsformer.

Jeg tror mere på samarbejde end på splittelse.

Også fordi vi ikke kan have en situation, hvor dansk politik låses fast. Som vi har set det for fuld udblæsning i denne valgperiode med de ultimative krav om top skattelettelser fra Liberal Alliance. Regeringen var ved at vælte. Mon ikke det bliver værre med Nye Borgerlige i Folketinget?

Alle partier, der vil gøre en forskel, må søge samarbejdet. Det må ikke blive sådan, at et mindretal kan tvinge sin politik igennem. Det er ikke holdbart i længden, slet ikke over for danskerne og heller ikke fordi, at det gør det svært at regere for de partier, der ønsker at tage et ansvar.

Det gør Socialdemokratiet.

Socialdemokratiet går til valg på at fortsætte den stramme udlændingepolitik, sætte velfærden først, styrke den sociale retfærdighed og markant hæve ambitionerne for den grønne omstilling. Vi har ikke ét parti, vi kan gøre det hele sammen med. Men der er mange partier, vi kan gøre meget sammen med.

Man kan kun lede et land, hvis man kan samle et land.
Med venlig hilsen
Mette Frederiksen
Formand for Socialdemokratiet

_______________________________


Ny folketings kandidat i Aalborg Øst Kredsen

mette frederiksen 012 webjpg  Følg Mette på 23428777-685c-447b-b78b-9a4b6f8c27bajpg

Mette Frederiksen, stille op i Nordjylland i stedet for i Ballerup.

Ved det næste folketingsvalg kommer Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, til at stille op i Nordjylland i stedet for i Ballerup. 

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, kommer ved næste folketingsvalg til at stå på stemmesedlen for vælgerne i Nordjylland.

Hun vender dermed hjem til sin barndomsby, Aalborg, da hun skifter sin valgkreds i Ballerup ud med den i Aalborg øst.

Jeg vil gerne søge at blive folketingskandidat i min gamle kreds i Aalborg.

Socialdemokratiet står stærkt i Nordjylland. Nu vil vi forsøge at gøre det socialdemokratiske mandat i Nordjylland endnu stærkere,

skriver Mette Frederiksen om beslutningen på sin Facebook side.

Mette Frederiksen er født i Aalborg, gik i folkeskole i Aalborg, fik sin studenterhue fra Aalborg Gymnasium og tog sin bachelor i administration og samfundsfag ved Aalborg Universitet.

- Jeg har set byen forandre sig. Men selv om meget er forandret, er det i Aalborg og Nordjylland, jeg føler mig hjemme, skriver hun videre.

Mette Frederiksen beholder trods skiftet af kreds sin private bopæl i Ballerup.

Formanden for Socialdemokratiet i Nordjylland, Mogens Vestergaard, er positiv over for, at Mette Frederiksen nu stiller op i det nordjyske.

- Det bliver spændende at have en partiformand og en muligt kommende statsminister blandt vore folketingsmedlemmer.

- Jeg er sikker på, at Mettes popularitet og autenticitet vil gøre, at hun kan trække flere stemmer til partiet i Nordjylland, siger Mogens Vestergaard til Nordjyske Stiftstidende.

Mette Frederiksen udtrykker på Facebook taknemmelighed over for kredsen i Ballerup, som hun altså forlader ved næste folketingsvalg.

- Jeg har boet i Ballerup i mange år og er glad for det. For 20 år siden gav de mig chancen for at blive valgt til Folketinget. Jeg skylder min kreds et stort tak, skriver hun.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Mette frederiksen 21 webjpg

U drag af jubilæums skrift fra 2002 for Vejgaard