Aktivitet s Kalender : 

Byråds valg / Valgprogram

Kære medlem af Socialdemokratiet i Aalborg Kommune

Vi skal i gang med udformningen af et valgprogram til kommunalvalget i november 2021.

Der har allerede været afholdt 2 online medlemsmøder med oplæg og dialog. Hermed indbydes til det 3. i rækken. Det foregår tirsdag den 26. januar kl. 19.00 – 20.30 på Zoom.
 
Drøftelsen tager udgangspunkt i børn- og ungdomslivet, og dermed også familiers forhold. Kan vi politisk – fra kommunalt hold - gøre en bedre indsats for børns og unges tilværelse, ikke mindst de sårbare børn og unge?
 
Der vil være indlæg fra rådmand Mai-Britt Iversen, samt forskningschef i Aalborg kommune Tine Curtis. Borgmester Thomas Kastrup-Larsen vil ligeledes deltage i mødet og give afsluttende kommentarer.
 
Tilmeldingen til mødet foregår på NemTilmeld

Klik her for at downloade Zoom og deltage i mødet.
(Hvis du før har downloadet Zoom, kan du blot klikke dig ind på mødet)

Meeting ID: 950 2268 3636
Kode: 320379
Indtast ovenstående kode for at deltage i mødet.

Hvis du imod forventning hopper af Zoom, så kan du være med på følgende numre:
47 37 25 75
89 88 37 88
32 70 12 06
32 71 31 57
32 72 80 10
32 72 80 11

OBS: Opfordring til formænd om at sende disse informationer videre til nye medlemmer.

Næste og sidste møde om valgprogram afholdes torsdag den 4. februar. Invitation med tilhørende link kommer senere.

Med venlig hilsen

Jens Larsen Pedersen
Formand for Socialdemokratiet i Aalborg Kommune

_____________________


Regionsråds valg

Kære nordjyske socialdemokrat

Godt nytår! Her kommer en invitation til online medlemsmøde om valgprogrammet til regionsrådsvalget i november 2021.

På det regionale repræsentantskabsmøde i november 2020 blev principprogrammet "Et Sundt, Nært og Grønt Nordjylland" vedtaget og i tiden frem mod repræsentantskabsmødet i april 2021 skal principporgrammet gennemarbejdes og omskabes til et mere detaljeret og egentligt valgprogram.

Vi indbyder derfor til et digitalt medlemsmøde på Microsoft Teams torsdag den 28. januar kl. 19.00 - 21.00, hvor det vil være muligt at komme med input, udveksle ideer og synspunkter. Ligeledes vil vi efterfølgende meget gerne modtage skriftlige input til det videre arbejde.

Mødet indledes med en generel introduktion til principprogrammet ved Ulla Astman, hvorefter de tre hovedtemaer Sundt, Grønt og Nært udfoldes enkeltvis med en individuel og opsamlende drøftelse blandt deltagerne i mødet.

Der er på nuværende tidspunkt allerede nedsat en skrivegruppe, der skal komme med udkast til den endelige formulering af valgprogrammet - dels på baggrund af det vedtagne principprogram og de input, der kommer fra dette møde. Eventuell input skal fremsendes til undertegnede på: mogens@stem-a.dk - senest fredag den 12. februar!

Selvom der her er tale om et online møde, beder vi alligevel om en tilmelding på NEMtilmeld ved at klikke her. Sidste tilmelding er tirsdag den 26. januar!

Link til deltagelse i medlemsmødet den 28. januar:
Klik her for at deltage i mødet    

 


OBS: Opfordring til formænd om at sende disse informationer videre til nye medlemmer.


Med venlig hilsen

Mogens Vestergård Pedersen

Regionsformand

___________________________________