Aktivitet s Kalender : 


< A F L Y S T >

SOCIALDEMOKRATIET
AALBORG ØST KREDSEN

Kreds Generalforsamling

 Torsdag d. 24. september 2020   kl. 19.00.

Trekanten, Sebbersundvej 2A,  9220 Aalborg Ø

Med følgende dagsorden

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.

Pkt.3. Præsentation af regionsråds kandidater.

Pkt.4. Placering af vores regions kandidater.

                ( fra nr.10 og til nr.19).

Pkt.5. Eventuelt.


På bestyrelsens vegne
Jesper Madsen