Aktivitet s Kalender : 


Socialdemokratiet i Vejgaard

Ordinær generalforsamling


referat af ordinær generalforsamling

  1. Valg af dirigent

Helle Christensen blev valgt.

1.a. Præsentation af kommune-og regionsrådskandidater

  1. Valg af stemmeudvalg

Henning H. Jensen, Mai-Britt Iversen og Bjarne Møller Christensen

3.a. Bestyrelsens beretning v. formand Kurt M. Nielsen

Beretningen blev godkendt.

3.b. Orientering fra byråd v. byrådsmedlem Nuuradiin S. Hussein

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Jesper Madsen

Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Valg i henhold til vedtægterne

6.a. Valg af formand

Kurt M. Nielsen blev genvalgt.

6.b. Valg af kasserer for 1 år

Arne Nielsen blev valgt for 1 år, idet Jesper Madsen fratrådte uden for tur.

6.c. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

Michael Rosenmeyer, Susi Bolander, Karin Lind Størkersen og Michael Laustsen blev valgt.

6.d. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Shipra Latit og Henning H. Jensen blev valgt.

6.e. Valg af revisor

Mai-Britt Iversen blev valgt.

6.f. Valg af revisorsuppleanter

Rolf Bekker blev valgt.

6.g. Valg af kongresdelegeret og suppleant

Kurt M. Nielsen og Brian Andersen blev valgt.

7. Bemyndigelse til bestyrelsen til udpegning af repræsentanter til Kredsbestyrelsen, Fællesledelsen og Repræsentantskabet i Fællesledelsen og Regionens Repræsentantskab

Generalforsamlingen tiltrådte indstillingen.

8. Eventuelt

Drøftelser af politisk karakter.


Vejgaard d. 26. maj 2021