Nyt billede 17 webjpg


Brevdue forening

074 VejgaardDe danske Brevdueforening

Hobby & Fritid

Brevduesporten i Danmark har været kendt siden 1875, da den første forening til fremme af due sporten, “Foreningen til Due avlens Fremme og Forædling”, blev oprettet i København.

Senere fulgte de københavnske brevdueforeninger “Kjøbenhavn” og “Danmark”, der blev oprettet i henholdsvis 1878 og 1889. Disse foreninger blev til såkaldte hovedforeninger, der løbende optog andre foreninger, som blev oprettet i landet.

Således var forholdene indtil omkring århundredeskiftet, da der blev taget initiativ
til at samle alle landets foreninger i en hovedforening, der 17. januar 1901 resulterede i oprettelsen af landsorganisationen “De danske Brevdueforeninger”, og hvortil alle lokale foreninger blev tilsluttet. En organisations form, der fortsat fungerer efter 100 års jubilæet i 2001.

Landsorganisationen blev oprettet i et nært samarbejde med landets daværende krigs ministerium og marine ministerium, og generalstaben ud nævnte en præsident for “De danske Brevdueforeninger”. Dette samarbejde indebar blandt andet, at landets brevdueejere skulle stille brevduer til rådighed for Forsvaret, og ofte blev duer trænet på ruter, som generalstaben mente ville være relevante i en eventuel krigs situation