Socialdemokratiet i Vejgaard's historie skrevet af  journalist Arne Riis for foreningen i anledning af foreningens 100 år jubilæum i 2002

   his side 1png
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyt billede 11png
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyt billede 12png
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyt billede 13png
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nyt billede 14png
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyt billede 15png
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyt billede 17png
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyt billede 18png
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyt billede 24png
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyt billede 31png
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyt billede 35png

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nyt billede 36png
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nyt billede 37png
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nyt billede 38png

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyt billede 39png
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nyt billede 40png
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nyt billede 41png
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nyt billede 42png
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Nyt billede 43png
::::::::::::::::::::::::::::::::::::KAJ POULSEN TALEJPG
              Interview med den stor Smed   

                                     LO formand, folketinget og Byrådet medlem  Kaj Poulsen 

Jeg startede som DSUer som 13 årige, men jeg måtte lyve mig 2 år ældre, for man skulle være 15 år.

Men jeg kom ind, og synes det var dejlig. Det var mest unge der var i Vestbyen. Så det dyrkede jeg indtil jeg skulle ind og springe soldat. I den periode, var jeg lige hjemme i en valgkamp. Så kom jeg hjem og et par år efter blev jeg gift og melder mig ind i Vejgård vælgerforening fordi jeg flytter til Golfparken.   Så sker det at, Evald, min forgænger, vælger at trække sig,

 Der var en gruppe i vælgerforeningen der beslutter at jeg skulle stille op. Jeg var på et tillidsmands kursus. Da Portner Kaj ringede og sagde, Vi har været ude og samle underskrifter og du skal stilles op som folketings kandidat. Ja ja, sagde jeg, spis nu brød til. Jamen det er ikke noget at komme efter, vi har rigelige med underskrifter så det kører. Så var vi ude i uafstemning på den måde blev jeg opstillet.  

Jeg kan huske, i alt det valg ”ha’løj,  var der nogle problemer, det  var nogle af de gamle, du blev lidt uvenner med. Jeg kan huske Clara, hende var du ikke dus med i en periode. 

Jamen, der var såmænd ikke på grund af opstillingen, det var mere på grund af, at vi var mere politiske, vi der var unge på det tidspunkt, end hun var.

Clara lavede en strikke klub, som man gav mange penge til, fra vælgeforeningerne, det gik jeg imod, det blev jeg jo ikke populær på.

Der var en der blev mere upopulær, det var vores tidligere formand Per Nørregård. Ham snakkede hun slet ikke til efterfølgende. 

 Det der foregik på arbejdspladsen, inden du nu kom i folketinget, lå du op ti,l som tillidsmand på din arbejdsplads, for at gøde jorden eller var det kun igennem DSU. 

Nej, man må sige, det var mere Vejgård vælgeforening ikke noget som helst andet.

Jeg var ikke aktiv i DSU mere i den periode, Da jeg kommer hjem fra soldat og bliver gift i 68  flytter vi til Vejgård. Så det var i Vejgård vælgerforening det skete med den gruppe der var omkring ledelsen og organi-sationen. Det er da klart at tillidsmand uddannelsen og så videre som jeg gennemgik, det blev da brugt.

Men vær opmærksom på, jeg var kun opstillet et halv år før der blev valg, Så det var ikke meget vi nåde at lave Det var jo sådan, at i den første valgkamp, var der stort set kun Vejgård folk der støttede, fordi det var første gang centrum ikke havde fået et folketings kandidatur så de var sur og blev væk. Der var kun deres kassere der deltog i valgkampen. Så det var Vejgård, folk det hele bliver bygget op om.  

Fik du i folketinget lov til at gøre det du gerne ville. Hvordan følte du selv den tid du sat i folketinget var sådan politisk 

Jamen, det var en utrolig spændende tid. Jeg kommer ind med en skole baggrund på 7 års uddannelse og en metaluddannelse.

Men jeg tror i de 18 år jeg sad i folketinget, tror jeg at jeg stemte imod gruppen en 7 eller 8 gange.

Jeg var koordinater, under den borgerlige regeringen, for arbejdes markedes udvalget.

 Der sker det at, Morgens Lykketoft var begyndt at arbejde med et koncept hvor man skal til at betale kontingent, alt efter hvor stor risikoen der var for arbejdsløshed.

Det gik jeg voldsomt imod. Det der sket var at en af hans kolleger, som nu er forsker ude på universitetet, Flemming Ibsen, Ham fik han til at skrive nogle reporter, som de kaldte et stykke videnskabelig arbejde, som skulle dokumentere at det var det der skulle laves. Det afslørede jeg som fup og fiduser. Og det blev de så gale på mig for, at jeg blev smidt ud af arbejdesmarks udvalget. Jeg ville ikke bare indrette mig. Så det sidste år arbejde jeg med trafik politik og det blev jeg glad for, men det var jo arbejdes markedes politik som lå mig nærmeste.  

Hold du dine faglige forbindelser ved lige da du kom i folketinget. Mødes du så med dine faglige venner. 

Jeg sidder i Metals bestyrelse i Aalborg. Jeg er formentlig det medlem der har siddet længst tid. Det må blive noget med 35 år jeg har siddet i bestyrelsen. Så det holdt jeg ved lige. Det var nødvendig at komme nogle steder for at få sandheden fra folk. Det fik jeg i Vejgård og Metal Aalborg.  

Følte du altid at Vejgård, ag Kredsen, bakkede op om det du sagde, eller var de efter dig en gang imellem.  

Jeg havde jo et problem. Da vi fik SV regningen, hvor jeg lod mig interviewe til Jyllandsposten, hvor jeg så vurdere at den regning kun ville holde i tre uger, på grund af nogle ting. Som venstre havde udmeldt skulle gennemføres. Det var der nogle der blev meget sur over. Den daværende gruppe formand, han hed Poul Dalsager, han ringede hjem til min kredsformand og fik ham hidset godt op og så sket der det at vi fik lidt slagsmål om sagerne. Og så fik vi et kredsrepræsen- tantskabsmøde. Hvor stemmerne næsten stod lige, jeg vandt med tre stemmer Hvis jeg ikke havde vundet så havde min politiske tid nok været forbi   Har det været spændende at skulle forsvare sig når man havde vedtaget noget på borgen 

Når man lader sig vælge til politiker så skal man ikke lade sig vælge til politisk ”luder”

Man skal lytte sit bagland hvis det ikke klinger så må vi tage debatten og så stemme efter sin egen mening det kan ikke være anderledes, ellers tror jeg ikke der vil være respekt om politikerne arbejde. Jeg har følt selv om der var uro om min stemme afgivning så var der respekt om min person når jeg havde stemt anderledes  

Er du blevet gode venner med bønderne igen?  Efter det i 79, ja vi taler da sammen,  

Din holdning er ikke blevet forandret 

Nej men politikken er blevet forandret. Der sker det at vi kommer i EU alle landmænd lagde deres produktion om til noget der gav tilskud.

Det der er interessant for Danmark er at vi skulle produktion mælk og kød og korn. De fleste bønder omlagde til korn Det var der pengene var

Under en valgkamp havde jeg en diskussion med nogle bønder, hvor jeg sagde at bønderne var dovne, de gad ikke stå op om morgen, og passe deres dyr det er baggrunden for den ballade om bønderne Jeg fik et dødt svin smidt uden for min dør i den anledning  

Så holdt du op i folketinget for at blive LO formand i Aalborg  

I de første år var jeg med ved alle gruppe møder der var plads til det samarbejde mellem fagbevægelsen og partiet

Jeg deltog i de debatter der var, i gruppen, det brugte jeg til, at varetage fagbevægelsens interesser  

Hvad fik dig så til at gå ind i byrådet  

Det var medlemmer af LO bestyrelsen der forventet at jeg stillede op til byrådet, de syntes at det var en god måde at have indflydelse på. Man havde jo prøvet det før med min forgænger Frank Iversen

Det giver jo en vis indflydelse så fagbevægelsen bliver hørt 

Kunne det ikke give uro, i organisationen når der skulle laves budget 

Det kunne godt give en vis uro i organisationen. Det hjælper ikke som politiker og gå og fjoller rundt så må man tage det ansvar, det er at være politiker. Eller så skal man holde sig fra politik, hvis man er organisations mand, det syntes jeg ikke er rigtig at gøre. 

Hvilke udvalg har du siddet i som politiker og hvilke var du gladest ved at sidde i 

Jeg har været glad ved at sidde i alle udvalg. Jeg valgte at skifte udvalg efter hver valgperiode

Jeg opdagede ret hurtig at udvalgsmedlemmer blev sekter politiker, der var nogle der havde siddet i det samme udvalg i op til 12 år til 15 år ,De bliver eksperter og et modspil til administration, på et teknisk grundlag, og ikke på det politiske grundlag. Det syntes jeg er forkert Vi skal som politikere ikke være eksperter på enkle områder. Men skal have overblik og tage politiske stilling, til de ting som er nødvendig at tage stilling til, også det der kommer fra forvaltning Derfor har jeg skiftet efter hver valg det har været spændene at sidde i div. Udvalg

Jeg starte i teknisk udvalg så i skole kultur, socialudvalget nu i beskæftigelses-udvalget 

Var der nogle udvalg hvor der kunne laves noget politik 

Det var svært da vi havde Magistrat styre

Magistrat styret blev ind ført i midten af 1600 tallet af kongen i København der udpegede borgmestre ud fra dem som støttede ham under belejringen

Der sad kongens mænd på det administrativ apparat de traf beslutninger. Og så kunne man høre folket det var så borger repræsentationen. Sådan var det også i Aalborg der sad 6 mennesker og bestemte. Byrådet var kun høriges berettige, udvalgene behøvede de ikke at lytte til. Så det rådmanden ville, kørte han videre med Det var ikke særlig morsomt Derfor lavede jeg en være ballade i de første fire år. For at få udvalgs styre, Det har vi haft mange diskussioner om i gruppen. Speciel dem der sad i magistraten, de ville ikke afgive magten de kæmpede meget i mod. Men efter 8 år fik vi det så

Næsten udvalgsstyre. Det ender med udvalgsstyre også i Aalborg på et tidspunkt

Når der eks. skal spares på forskellige konti skal det være mere åben lyst for politikerne hvad der er der foregår. Sådan er det ikke nu men det kommer 

En gang gik du jo som gruppe formand er det noget af det som du lige har omtalt  

Nej, men jeg tror at det var nogle om at jeg ville opstille som borgmester, så skulle det hele ødelægges mere tro jeg ikke der ligger i det. 

Fremtiden Aalborg som by som socialdemokratiet som det store parti i byrådet og din egen fremtid 

Jeg tro på at socialdemokraterne forsat vil være det største parti i byrådet selv om vi har fået land kommuner med. Det viste sig efter valget at vi kom til at stå stærkt i de områder. Det der giver problemer her og nu er at Aalborg styres på en anden måde end i de små kommuner

Vi kan høre fra politikerne fra landet. Hvis de ikke havde været med i Aalborg havde de fået en skatte stigning eller kæmpe besparelser så tag og klap hesten

Så hvis vi kan holde tungen lige i munden og passer på så har vi en god fremtid

Udvikling vil måske vise at flere byer vil tilslutte sig Aalborg. Her gælder det om at spise brød til for det kan bliver dyrt

Vedrørende min egen fremtid jeg er jo 62 nu, så det er jo ikke 100 år vi taler om

Hvis der er en lægelig begrundelse for at jeg skal tage det med ro så gør jeg det. Det ved jeg om tre til fire måner hvor den sygdom periode som jeg har været igennem skulle være afklaret

Så en periode til, hvis helbredet holder Ja .Jeg vil gerne opleve at Aalborg får udvalgs styre

Dette interview blev optaget den 27 sep.2007

Kaj Poulsen døde den 10 januar 2009