_________________________________

        Div.   valg video  valg kampen 2017

                  Billeder 
                  Artikler


Jeg er 57 år og gift med Lars. Tilsammen har vi tre børn Frederik på 22, Lasse på 25 og Alexander på 32. Jeg er født og opvokset i Aalborg, men for at uddanne mig flyttede jeg til Århus. Efter endt uddannelse trak det store udland, og jeg har boet og arbejdet i bl. a. Grækenland og på Grønland. Jeg var glad for at bo andre steder, men allergladest er jeg for at bo i Aalborg. Det betyder meget for mig at være tæt på mine rødder, min familie og mine venner.

Jeg har, indtil jeg blev rådmand, arbejdet som tandlæge i Aalborg Kommunes skoletandpleje. Et arbejde jeg var glad for. Mine "fritidsinteresser" er mest koncentreret om politik og sport, der er en vigtig del af min hverdag.

Tidligere var jeg aktiv håndboldspiller, men nu nøjes jeg med at være tilskuer.
Jeg interesserer mig især for lokalpolitik, fordi resultaterne af de politiske beslutninger er synlige i hverdagen. .  

Aalborg Kommune har altid været kendt for at være en kommune, der er socialt ansvarlig.

På den ene side er vi en vækstkommune med alt hvad det betyder af vækst i jobs, flere unge der uddannes, byggeboom osv,  

På den anden side er det vigtigt at vi har gode tilbud til udsatte børn og familier, tilbud til ledige, til mennesker med handicaps, til udsatte borgere. Det er nemlig det der kendetegner vores kommune., at vi er en kommune i balance.
Som Rådmand for Familie- og beskæftigelse arbejder jeg med det der er mine hjertesager.nytbillede1webjpg

Lige fra dagtilbud med høj faglighed og gode normeringer, over tilbud der styrker psykisk sårbare unge, til arbejdet for billige boliger, videre til muligheder for ledige og syge, til det at sikre en tryg kommune.

Personligt er det for mig en livsstil og et stort privilegium at får lov til at arbejde for Vores  Kommune.

Derfor vil jeg i Byrådet og arbejde for: 

nytbillede1webjpg  JOB OG ERHVERV
- Tiltrække virksomheder og understøtte job vækst
- Sikre praktikpladser
- Uddannelse til ledige uden tilstrækkelige kompetencer
-  Efteruddannelsen skal løftes
-  Bedre erhvervsmuligheder for dimmitender


nytbillede1webjpg BØRN
- Skoler, Institutioner og Dagpleje i nærområderne
- Gode normeringer og veluddannet personale
- sociale normeringer, (hvor børn har brug for lidt mere)
- skoler med fokus på både uddannelse og dannelse
- god trivsel for både børn og personale
- tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn og familier
- At være ambitiøs på ALLE børns vegne.
- Indsatser så børn og unge ikke vokser op med vold, mobning og overgreb.

nytbillede1webjpg ÆLDRE
- Trygt at blive ældre og have brug for hjælp
- Nye boligformer for seniorer med fokus på fællesskab
- muligheder for det sjove senior liv
- En udbygget demensindsats

nytbillede1webjpg SUNDHED og FRITID
- Sundhedspleje og Tandpleje som omdrejningspunkt for lighed i sundhed
- Foreninger og Frivillige er en vigtig brik i at være en sjov,

  Spændende, og en sund  kommune.
- Gode sundhedstilbud både for mennesker med stress,

    psykisk sårbarhed, og fysiske udfordringer.

nytbillede1webjpg LIGE MULIGHEDER
- Bedre normeringer til dagtilbud og skoler med mange udsatte
- Billige boliger og boliger som rummer de allermest udsatte.
- Ingen hjemløse unge og ingen der har behov for at sove på gaden.
- Udsatte unge og psykisk sårbare unge skal have hjælp til at få deres livsdrømme

  til at gå i opfyldelse.
- Sikre at også meget udsatte får mulighed for at bidrage til fællesskabet.

 

nytbillede1webjpg TRYG AALBORG
- Ingen ghettoer
- Vi har en historisk lav kriminalitet, indsatserne skal fortsætte.
- Aalborg er en tryg by, men der skal til stadighed arbejdes med indsatser i nattelivet,
  i hele kommunen og indsatser hvor vi hjælper hinanden ex nabohjælp.
- Stærkt samarbejde med boligforeningerne er en af grundstene for trygge bolig områder.