Nuuradiin S. Hussein


Nuuradiin Salah Hussein – Byrådskandidat Vejgård

Det er min anden byråds periode i lokalpolitik. 

Det er den enkeltes hverdag og muligheder for at spille en vigtig samfundsmæssig rolle for fællesskabet, der har motiveret mig til at stille op til byrådet.

Det er snart 30 år siden, jeg landende i Aalborg som ung med flygtningebaggrund, og higede efter en tryg base og en bedre fremtid - den mulighed har jeg fået, og kampen for en god fremtid i Aalborg har ført mig i politik, men denne gang for at gøre en positiv forskel på andres muligheder og hverdag i vores skønne by. Derfor har en tryg by, som giver gode uddannelses og beskæftigelsesmuligheder og som samtidig investerer i den nære velfærd - eksempelvis på vores daginstitutioner, skoler, fritids- og foreningsliv altid været min ledestjerne i politik. Siden første gang jeg blev valgt til byrådet i 2013 har jeg gjort mit yderste for at bidrage til at Aalborg fortsat kunne være en inkluderende og attraktiv by med stærke fællesskaber. Forudsætningerne for en dynamisk kommune med en stærk velfærd er et stærkt erhvervsliv, attraktive uddannelsesinstitutioner, kulturliv og infrastruktur. Det er lykkedes os at skabe en uddannelses- og kulturby med rødder i en stærk industri, håndværk og produktion. Derfor vil mit politiske virke tage udgangspunkt i 8 års politisk indsigt og erfaringer. De kommende 4 år vil min politiske opmærksomhed fortsat ligge på følgende områder.

- Tryg og inkluderende kommune med gode uddannelses, praktik- og beskæftigelsesmuligheder.

- Attraktiv kommune med et stærkt erhvervsliv, kulturliv og forenings- fritidsliv. - Gode arbejdsmiljøer på vores arbejdspladser og mental sundhed for vores børn og unge.

- Investering i god trivsel og faglighed i vores velfærdsinstitutioner - fx. daginstitutioner, skoler og fritids- og foreningslivet.

- Stærke lokalsamfund med gode rammer og faciliteter, som danner de sunde og stærke fællesskaber.

- Fokus på bæredygtighed i vores hverdag og grøn omstilling i den kollektive trafik.

Listen med mine politiske visioner kan være lang - dette skyldes mit engagement og oprigtige interesse for at gøre Aalborg til en tryg by at arbejde og leve i, uanset hvilken fase i vores liv vi befinder os.

Privat er jeg gift og har tre skønne børn - 2 drenge på 24 og 16 år, og en datter på 21. Til dagligt arbejder jeg som SSP konsulent i Aalborg Kommune. I byrådet er jeg valgt som 2. viceborgmester og gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe, samt andre politiske tillidsposter som fx. formand for Nordjyllands Trafikselskab.

Jeg håber at få din opbakning til det kommende kommunalvalg. Jeg vil passe på og give tilbage til den by, som har givet mig alt!