Generalforsamling Socialdemokratiet i Vejgaard

Generalforsamling - Dagsorden og tilmelding

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Socialdemokratiet i Vejgaard.

Udgivet 14. december 2023, redigeret 14. januar 2023.

Sted: Vejgaard Hallen, Vejgaard Torv. 9000  Aalborg

Tidspunkt: Onsdag den 14. februar  2024, kl 19.00

Der er spisning fra kl 18.00 tilmelding senest 7. februar kl 12.00 til Brian Andersen,


 mail:  [email protected] eller SMS til 2135 9715

 

Dagsorden

Pkt. 1.              Valg af dirigent. 

Pkt. 2.              Godkendelse af dagsorden og valg af stemmeudvalg.      

Pkt. 3.              Bestyrelsens beretning.  v/ formand   Kurt M Nielsen

Pkt. 4.              Forelæggelse af det reviderede regnskab v/ Arne Nielsen

Pkt. 5.              Indkomne forslag til pkt 6a og 6b, skal være formanden i hænde 14 dage før                generalforsamlingen.                            

Pkt. 6.              Valg i henhold til vedtægterne.:        

Pkt. 6.A.          Valg af 2 byrådskandidater til byrådet. 2025.:  Nuuradiin S. Hussein og Susi Bolander.

Pkt. 6 A.          Valg af regionsrådskandidater til regionsrådet 2025.: Ali Hassan.

Pkt. 7. A.          Valg af kasserer: På valg Arne Nielsen, modtager gerne genvalg

Pkt. 7.B.           Valg af 4. bestyrelsesmedlemmer.: Brian Andersen, Susi Bolander, Ali Hassan, Torben V. Pedersen.

                        Brian Andersen, Susi Bolander, Ali Hassan, modtager genvalg.

Pkt. 7.C.           Valg af 2. bestyrelsessuppleanter.: Per Hansen og Rolf Begger. 

Pkt.7. D.           Valg af revisor.: Henning H. Jensen.                           

Pkt.7. E.           Valg af 2. revisorsuppleanter.: Per Hørby og Karsten Jensen           

Pkt. 8.               Valg af kongresdelegerede og suppleant.   Bestyrelsen indstiller.:  Formand og næstformand.

Pkt. 9.               Bemyndigelse til bestyrelsen, til udpegning af repræsentanter til.:   Kredsbestyrelsen, Fællesledelsen og regionsråds                     repræsentantskabet.

Pkt. 10.              Orientering fra Byråd og Region, Nuuradin S. Hussein og Ali Hassen

Pkt. 11.             Eventuelt.