Generalforsamling Socialdemokratiet i Vejgaard

Generalforsamling - Dagsorden og tilmelding

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Socialdemokratiet i Vejgaard.

Udgivet 8. december 2022, redigeret 8. januar 2023.

Sted: Vejgaard Hallen, Vejgaard Torv. 9000  Aalborg

Tidspunkt: Onsdag den 15.  marts  2023, kl 19.00

Der er spisning fra kl 18.00 tilmelding senest 8.  marts kl 12.00 til Brian Andersen,


 mail:  [email protected] eller SMS til 2135 9715

 

Dagsorden

Pkt. 1.              Valg af dirigent. 

Pkt. 2.              Valg af stemmeudvalg.      

Pkt. 3.              Bestyrelsens beretning.  v/ formand   Kurt M Nielsen

Pkt. 4.              Forelæggelse af det reviderede regnskab v/ Arne Nielsen

Pkt. 5.              Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen.                            

Pkt. 6.              Valg i henhold til vedtægterne.:        

Pkt. 7.A.          Valg af formand.:  På valg.: Kurt M.  Nielsen.  (Kurt modtager genvalg.)

Pkt. 7.B.           Valg af 4. bestyrelsesmedlemmer.: Michael Laustsen. Michael Rosenmeyer, Laila Thomsen, Karin Størkersen. 

                         Michael Laustsen, Laila Thomsen, og Karin Størkersen modtager genvalg.

Pkt. 7.C.           Valg af 2. bestyrelsessuppleanter.: Shibra Latif og Henning H. Jensen. 

Pkt.7. D.           Valg af revisor.: Henning H. Jensen.                           

Pkt.7. E.           Valg af 2. revisorsuppleanter.: Per Hørby            

Pkt. 8.               Valg af kongresdelegerede og suppleant.   Bestyrelsen indstiller.:  Formand og næstformand.

Pkt. 9.               Bemyndigelse til bestyrelsen, til udpegning af repræsentanter til.:   Kredsbestyrelsen, Fællesledelsen og regionsråds                     repræsentantskabet.

Pkt. 10.              Orientering fra Byråd og Region, Nuuradin S. Hussein og Ali Hassen

Pkt. 11.             Eventuelt.