Borgernær velfærd

Borgernær velfærd

 

Den lokale, borgernære velfærd er hjerteblod for Socialdemokratiet i Aalborg Kommune. Det en hjørnesten i den samfundsmodel, vi har kæmpet for. Vores velfærdsinstitutioner skal sikre trygge rammer i hverdagen for den enkelte borger. Samtidig er det et vigtigt fundament for fællesskabet. Her møder borgerne hinanden, ligesom velfungerende institutioner i sig selv skaber den tillid og styrker de resurser, som et stærkt fælleskab hviler på. Herunder vil vi udfolde vores visioner i de kommende år på tværs af de livsbegivenheder og sociale begivenheder, hvor den lokale velfærd skal fremme borgernes muligheder.  

 

Tryg, værdig og aktiv alderdom

Vi mener, at vores ældre medborgere skal have en tryg og værdig alderdom. Derfor skal vi sikre de bedste rammer for de ældre, som har svært ved at klare hverdagen selv, og de skal have den hjælp, de har brug for. Aalborg er en foregangskommune, og har gode rammer for ældre- og seniorlivet. Men vi kan gøre det endnu bedre. Vi bestræber os på at sikre et aktivt og værdigt liv for de ældre medborgere, hvor de samtidig forbliver en del af samfundslivet. Nærvær, medbestemmelse og respekt er pejlemærkerne for Socialdemokratiets ældrepolitik i Aalborg Kommune.