Vælgerforeningen

Da Vejgaard fik sin socialdemokratiske vælgerforening for over 100 år siden, kæmpede de lokale partifolk en sej kamp for bedre fattighjælp og boligforhold i det klondike, som Vejgaard var dengang.

Socialdemokratisk Vælgerforening i Vejgaard blev stiftet 2. marts 1902 ved et møde på Vejgaard Afholdshjem. Det betyder, at foreningen lørdag 2. marts 2002 kunne fejre 100 års jubilæum.  

Da Socialdemokratisk Vælgerforening i Vejgaard blev stiftet, var den kun for mænd. Efter stor debat og anbefaling fra partiets hovedbestyrelse fik kvinder adgang til at blive medlemmer af foreningen i 1908, og de første to kvinder blev valgt ind i bestyrelsen i 1909. I 1910 havde foreningen 106 kvindelige medlemmer og 321 mandlige.

Flest medlemmer var der i 1960'erne, hvor tallet var oppe på næsten 1400. I dag har foreningen omkring 150 medlemmer. - Siden seneste folketingsvalg er medlemstallet steget en smule. Mange ringer af sig selv og vil gerne meldes ind. Men vi mister jo også medlemmer, for det er primært de ældre, der har holdt ved. Vi skulle gerne satse på nogle af de unge, siger Kurt M. Nielsen, nuværende formand for vælgerforeningen.

Det var en bødker på cementfabrikken i Rørdal, der blev foreningens første formand for 100 år siden. Christian Møller Andersen hed han. Han og hans kone fik 16 børn, hvoraf de 12 overlevede. Familien boede i en periode i arbejder byen i Rørdal - også kaldet "Slave byen", fordi man kun måtte blive boende, så længe man havde arbejde på fabrikken. Det kunne godt afholde nogle fra at stille krav til løn og arbejdsforhold, men Christian Møller Andersen var ikke en mand, der var bange af sig.

I de år strømmede mennesker til Vejgaard for at søge arbejde på cementfabrikken i Rørdal, der startede i 1889, Cementfabrikken Danmark, der startede i 1896, og på det nye skibsværft, der blev grundlagt i begyndelsen af 1900-tallet.

Minister fra Vejgaard

En af de markante, socialdemokratiske familier i Vejgaard i begyndelsen af sidste århundrede var familien Strøm.

Alexander Strøm var graver ved Vejgaard Kirke og blev valgt ind i den socialdemokratiske vælgerforenings første bestyrelse fra 1902.Hans kone Marie Strøm var en af de to første kvinder, der kom med i bestyrelsen i 1909, og hun efterfulgte sin mand i stillingen som graver ved kirken. Senere overtog sønnen Niels jobbet.

Parrets anden søn Johan blev værftsarbejder, men via det faglige arbejde fik han stadig flere tillidsposter, og i 1932 blev han valgt ind i Folketinget for Socialdemokratiet. Han nåede at blive både socialminister og senere også arbejdsminister, og var blandt andet med til at gennemføre loven om folkepension.

Selv om den socialdemokratiske vælgerforening i Vejgaard i dag ikke har så mange medlemmer, som den havde engang, så har foreningen stadig en vis indflydelse på den politik, der bliver ført, både lokalt og på landsplan, mener Kurt M. Nielsen. –

Han glæder sig i øvrigt over, at Socialdemokratisk Vælgerforening i Vejgaard,  er godt repræsenteret i byrådet, nemlig med Rådmand Nuuradiin S. Hussein. Vi havde været dårligt stillet, hvis vi ingen repræsentanter havde haft, konstaterer formanden.