Tryghed, udvikling og forebyggelser for børn og unge

Vores børn og unge skal opleve en god og tryg opvækst i kommunen. En god start på livet er afgørende for de muligheder, man har senere i livet. Det er svært at træde ind i livets mange fællesskaber, hvis disse rammer har været fraværende. Det betyder blandt andet, at vi skal sikre institutioner af høj kvalitet med veluddannet personale, der kan skabe betingelserne for udvikling og tryghed. Det betyder også, at børnene oplever glæde og lyst til deltagelse i fællesskaberne. Det betyder, at vi skal have fokus på mistrivsel og forebyggelse for at undgå senere anbringelser. Her skal vi inddrage familierne og børnene selv som eksperter i deres eget liv.

Endelig betyder det, at vi hele tiden skal sikre, at vi opdager problem er og udfordringer i tide, og at vi inddrager og anvender ny viden om indsatser, der afhjælper og forebygger vanskeligheder i opvæksten.

Socialdemokratiet i Aalborg er også opmærksom på, at klassiske problematikker vedrørende socialudsathed og social baggrund i disse år ledsages af at stadigt l ere unge fra ellers velfungerende familier har problem er. Det er vigtigt for os at opbygge de nødvendige fællesskaber til at imødegå disse problem er, således at specialtilbud ikke bliver løsningen på problem er, der kunne være håndteret i den almindelige skole.